Pc dokter voor reparatie van computer en laptop

Privacyverklaring

Privacyverklaring W & D automatisering / DefectePc. – Hoofddorp

Introductie
DefectePc vindt het belangrijk dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en persoonlijke gegevens worden dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Het verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door
gebruik of toekomstig gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden bewaard en verwerkt. Persoonsgegevens worden door ons bewaard samen met de reparatie geschiedenis, deze geschiedenis wordt alleen gebruikt om terug te kijken indien nodig.

Geheimhoudingsplicht
Elke medewerker en/of stagiaire heeft een geheimhoudingsplicht ondertekend met betrekking tot uw wachtwoorden en andere privé zaken. Deze geheimhoudingsplicht loopt door ook al is de dienstbetrekking of stage periode beëindigd.

Doeleinden
De verkregen persoonsgegevens en bewaarde reparatie en levering geschiedenis gebruiken wij voor bijvoorbeeld het afhandelen van garantie zaken. Tevens gebruiken wij persoonsgegevens om de klant te informeren bij calamiteiten en over nieuwe producten en diensten van ons die voor u relevant kunnen zijn en om onze dienstverlening en de website te kunnen verbeteren. Indien u toch wenst dat wij bepaalde gegevens of alle gegevens verwijderen van u verwijderen dan kunt u dit aangeven door langs te komen of per email aan te geven. Let wel op dat het onze dienstverlening kan benadelen en mogelijk geen garantie kunnen terug vinden van uw aangeschafte producten en of diensten.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet zonder uw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt
aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.

Internet
Op onze websites verzamelen wij geen gegeven, ook hebben wij andere partijen die voor ons diensten verlenen niet of niet opzettelijk toestemming gegeven om gegevens die mogelijk op te vangen zijn op het internet te mogen gebruiken of verkopen.

Verwerkers
Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring
genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “verwerkers”.
Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen
verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren. Recht van inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen en u kunt
daarover uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals bijvoorbeeld
Facebook of LinkedIn) van derden waar u door middel van een link op onze website
terecht kunt komen. Als u door linkt naar Facebook of LinkedIn worden er door deze
platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze
buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige
wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en
privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

Wijzigen privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacy- en
cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan ook deze privacy- en
cookieverklaring aangepast worden. Van wijzigingen stellen wij u op de hoogte.

Vragen
Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens
W&D automatisering / DefectePc
Jadelaan 141
2132XZ Hoofddorp
Email: info@DefectePc.nl
Tel: 023-56 555 88.

Datum laatste versie privacyverklaring
4 mei 2018

● Geopend elke werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur. (zonder afspraak)

● Tevens inleverpunt voor uw oude computer of laptop

Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) Hoofddorp en Lisse gesloten.

X